top of page
Klitter

LIVSKRISER, TRAUMER OG PTSD

"En almindelig reaktion på en unormal situation"

Livskriser

Det er næppe muligt for mennesker at leve livet uden at sorg og krise på et eller andet tidspunkt rammer ind i livet. 

Måske har du været vidne til noget voldsomt, eller selv været involveret i en ulykke eller blevet diagnosticeret med en alvorlig sygdom. Det kan også være, du står midt i en skilsmisse eller har mistet én du holdt af.

Der kan være mange grunde, men fælles for alle krisesituationer er, at du ikke har det godt og har brug for støtte og hjælp til at tackle livet, når det hele er svært og anderledes. 

At være i krise er aldrig en permanent tilstand. En krise er midlertidig, men kan føles som om den er permanent. 

Du kan opleve ikke at kunne overskue at stå alene med hverdagens opgaver, og derfor føler, at du ikke slår til mere. Det kan medføre at dit selvværd blive påvirket, du kan blive depressive, trækker dig ind i dig selv og isolerer dig. 

En del kommer igennem livskriserne med familie og venners støtte, men af og til kan det være nødvendigt at få professionel hjælp f. eks. specialiseret traumeterapi.

Traumer

Ordet traume kommer af græsk og betegner et fysisk eller psykisk sår. 

Traume er altså betegnelsen for de følelsesmæssige reaktioner, som et menneske har på en ekstrem hændelse. 

En hændelse, der kan virke traumatiserende er ofte livstruende, men også hændelser, hvor den enkelte ikke har været i livsfare kan virke traumatiserende. Hvis det, der sker, virker overvældende følelsesmæssigt, som f.eks. hvis et barn udsættes for seksuelle overgreb eller hvis en person ser et andet menneske blive udsat for grov vold, ligger det udenfor, hvad mennesket følelsesmæssigt kan rumme og håndtere i situationen, og deri ligger den traumatiserende effekt.


PTSD

Ordet traume kommer af græsk og betegner et fysisk eller psykisk sår. Et menneske kan godt have et traume uden at have PTSD. Men du kan ikke få PTSD, uden at have oplevet et traume.

Sorg og krise kan altså i nogle tilfælde udvikle sig til en post traumatisk belastningsreaktion, det man forkortet kalder PTSD. Det er en psykisk tilstand, som kan opstå, når man oplever livstruende situationer, så som voldsom ulykke, vold, voldtægt, krig, mv. Tilstanden følger efter traumet med en forsinket reaktion fra flere uger til nogle måneder.  

PTSD består af tre kernesymptomer:

• Genoplevelsesfænomener. Traumet genopleves visuelt og sansemæssigt som flashback eller mareridt på en ufrivillig, tvangspræget måde.

• Undgåelsesadfærd. Du undgår permanent al indre/ydre stimuli (for eksempel steder, mennesker, lyde, lugte, tanker) som kunne ’trigge’ traumerelaterede følelser.

• Hyperarousal. Du har  øget vagtsomhed eller spændingstilstand, hvor krop/psyke er i konstant alarmberedskab. Du føler hele tiden at du er i fare.

Jeg har flere års erfaring i traumebehandling og PTSD behandling. Uanset om du oplever symptomer på PTSD, eller er belastet af et traume, så er du meget velkommen til at tage kontakt til mig. Det er ganske uforpligtende for dig at hører nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Min klinik ligger i centrum af København, og er i gåafstand fra Nørreport og Vesterport og derfor er en stor del af mine klienter fra hele sjælland. 

Livskriser, traumer og PTSD: About
bottom of page