top of page

Velkommen til Eldevig terapi og rådgivning. En psykoterapeutisk klinik, diskret beliggende midt i det smukke gamle København. 

Der kan være flere forskellige grunde til at søge hjælp hos en psykoterapeut.

Hvorvidt du ønsker individuel terapi, pårørenderådgivning eller deltage i en samtalegruppe, er jeg optaget af at skabe et trygt rum, hvor du oplever, at du kan tale frit og åbent om dine bekymringer og udfordringer.  


Individuel samtaleterapi

Min erfaring er, at vi alle udvikler og forandrer os bedst i et rum præget af tryghed og forståelse. Derfor er det vigtigt for mig, at du som klient føler dig tryg og at du oplever, at din problematik bliver set og forstået af. Du er i terapien ikke alene om det svære. Jeg vil sammen med dig, arbejde engageret og deltagende med dig om din proces. Jeg tilbyder dig et rum, hvor vi sammen kan bearbejde de oplevelser, følelser og tanker, der skaber uro og smerte i dig, kigge på typiske mønstre for dig og omsorgsfuldt arbejde med, at du oparbejder styrke og evne til at klare dette.  

Pårørenderådgivning

Ud over kærlighed, kan det kræve særligt overskud og indsigt at være i relation til en person med psykiske udfordringer. Du kan som pårørende opleve, at du skal støtte og hjælpe din nærmeste med sine psykiske problematikker, og samtidig ikke vide, om du gør “det rigtige”. Midt i denne afmagt, glemmer du måske at passe godt på dig selv.

Du kan til gengæld som person med psykiske udfordringer gøre dig mange tanker om, at du belaster dine nærmeste, og derfor forsøge du måske at holde en distance, og med tiden opleve f.eks. en stigende ensomhedsfølelse.

Jeres relationen kan blive præget af svære følelser, distance, konflikter eller opgivenhed, og I kan opleve at blive fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre. Til pårørenderådgiving er der fokus på at formidle grundlæggende forståelse af de psykiske problemer, som der kæmpes med, og der arbejdes med balancen mellem hensynet til jer hver især og hensynet til relationen. Jeg hjælper jer med at tale om det, som er svært imellem jer med sigte på at nå en større forståelse imellem jer, samt arbejde med de svære følelser, der måske blokerer for den relation, som I ønsker at have til hinanden.  Vi aftaler inden forløbet opstartes, hvorvidt der skal afholdes individuelle samtaler i opstarten, eller om I ønsker samtaler, hvor I alle er tilstede. Dette afhænger af jeres samlede situation.  


Jeg er certificeret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk instituts 4-årige uddannelse. Herudover er jeg uddannet familieterapeut fra Kempler instituttet. 

De sidste 15 år har jeg arbejdet som psykoterapeut. I alle årene har jeg været særligt optaget af behandling og rådgivning af mennesker, der står i akut krise, eller har været udsat for traumatiske begivenheder.

I 10 år hos Dansk røde kors arbejde jeg børn, voksne, og deres pårørende som på grund af voldsomme begivenheder som terror, overfald, voldtægt, vold fra ekskæreste, psykisk eller fysisk vold i  familie, røveri, tyveri, indbrud, brand, stalking, selvmord og digitale krænkelser befandt sig i akut krise. Herfra har jeg indgående viden og praksis erfaring i arbejdet med chok, og traumer.

Fra 2017 og i 5 år arbejdede jeg hos Center for seksuelt misbrugte Øst, som daglig ansvarlig frivilligsektionen. Center for seksuelt misbrugte er et  behandlingstilbud til voksne, der har været udsat for incest/seksuelt overgreb i barndom eller ungdommen. Herfra har jeg specialiseret viden og erfaring i arbejdet med de svære problemer, der følger når et menneske har været udsat for seksuelt overgreb eller krænkelser.  

Er psykoterapi det rette for mig ?

Du meget velkommen til uforpligtende at kontakte mig hvis du er i tvivl om hvilken hjælp, du har brug for, om eller om jeg er den rette til at hjælpe dig, eller den du holder af. Jeg vil fortælle dig mere om hvordan jeg arbejder, og om hvordan jeg vil kunne hjælpe dig med netop dine problemstillinger.

Mille Eldevig: About Me
bottom of page