top of page
F5CE41BD-9F67-4B28-ACF3-42C7AE42B1E6_edited.jpg
Samtalegrupper: Billede

HVAD ER EN SAMTALEGRUPPE ?

En samtalegruppe er et  fortroligt fællesskab, hvor du kan finde styrken til at bearbejde dine udfordringer i mødet med andre der står i samme livssituation, eller har været igennem lignende oplevelser.

 • ​I samtalegruppen vil du opleve ikke at være alene med dine udfordringer. Gruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor du kan dele din livshistorier, spejle dig i de andre, lytte til og lære af gruppen.​​

 • Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen. Dialogen er baseret på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.

 • En samtalegruppen kan ikke sidestilles med behandling eller terapi. Dog kan det at blive mødt og forstået af ligesindet, og få ny viden igennem oplæg fra terapeuten, have en væsentlig terapeutisk effekt.

Mille Eldevig og Annika Lillelund Fauli, faciliterer selvhjælpsgruppen. Vi holder oplæg der knytter sig an til senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Viden herfra kan hjælpe den enkelte deltager i gruppen med at bryde gamle adfærdsmønstre. 

Samtalegrupper: Tekst

SENFØLGEGRUPPER
8.DELTAGERE 8.GANGE 8.OPLÆG

Hvem henvender 'senfølgegruppen' sig til?

Selvhjælpsgruppen er kvinder (over 18 år) der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen/ungdommen

Senfølgegruppen er et fællesskab for dig som har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. De fleste har gået alene i mange år med tunge tanker og følelser, og det at blive en del af et fælleskab kan føles som en stor lettelse.Her mødes mødes vi for at komme overens med og bearbejde en livsudfordring/krise, som vi er fælles om. Du vil få mulighed for at spejle dig i de andre deltagere, opleve en genkendelighed og få inspitation til at foretage postive forandringer i dit liv.

Du opleve at:

 • I mødet med ligesindede, at blive set hørt og forstået.

 • Få støtte til at sætte ord på det der er svært, af gruppeleder og de andre gruppedeltagere

 • Bryde med følelsen af skyld og skam

 • Modtage psykoedukation (undervisning/oplæg om senfølger) som vil give dig en større indsigt i dine udfordringer. Igennem de 8 forskellige oplæg vil du lære mere om senfølgerne efter sensuelt misbrug i barndommen, og hvordan de påvirke dit liv. Denne nye viden kan give dig større forståelse for de udfordringer du møder i din hverdag, og hjælpe dig med at skabe positive forandringer. 


Struktur:

 • Gruppen består af 8 deltagere

 • Mødes i et forløb på  8 gange á 2 1/2 timer hver anden uge

 • Selvhjælpsgruppen veksler mellem “frie” samtaler, og oplæg som vi efterfølgende taler ud fra. 

 • De 8 oplæg som omhandler temaer der knytter sig an til senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen som skyld/skam, barndommens mestringsstrategier og grænseproblematikker i familien og ligende

 • Selvhjælpsgruppen bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt

 • Alle deltager får støtte af gruppeleder og co-terapeut

 • Jeg vil være tilstede i gruppen, sammen med psykoterapeut Annika Lillelund Fauli som co-terapeut.


Hvem leder gruppen:

Mille Eldevig og co-terapeut Annika Lillelund Fauli

Praktisk information:

Pris: 3000 kr for 8 mødegange a 2 1/2 time  (betalingen kan deles op i 3 rater)

Tavshedspligt: Der er tavshedspligt i gruppen. Den gælder både for gruppelederen, co-terapeuten og deltagerne.

Varighed: Selvhjælpsgrupperne er fordelt over 8 mødegange a 21/2 times varighed, i tidsrummet 18:00 til 20:45 (inkl. 2 pauser) 

Forplejning: Det vil kaffe/te og frugt

Hvor: Sankt Peders Stræde 39, 3. sal 1453 København K

Jeg vil altid være tilstede i gruppen, sammen med psykoterapeut Annika Lillelund Fauli som co-terapeut.

For yderligere information om gruppen, ledige pladser,  oplæg og rammerne for gruppen udfyld kontaktformularen. Alle henvendelser behandles efter gældende GDPR regler og henvendelsen er selvfølgelig uforpligtende.

PARTNERGRUPPE TIL SENFØLGERAMTE
8.DELTAGERE 8.GANGE 8.OPLÆG

Hvem henvender ‘partnergruppen’ sig til?

Dig, hvis din kæreste/mand/kone/partner har været udsat for seksuele overgreb som barn eller ung.

Seksuelle overgreb er ofte omgæret af tabuisering og hemmeligholdelse, dette medfører ofte at du som pårørende kan føle dig  isolerede og magtesløse overfor de udfordringer du står i.


Du vil opleve at:

 • At bryde isolationsfølelsen

 • Forsåelse for jeres udfordringerne på det familiære plan

 • Besre indsigt i din partners udfordringer

 • Et trygt sted hvor du kan dele de svære følelser, og tvivl.

 • I løbet af det 8 mødegange vil jeg komme ind på forskellige temaer, som vi efterfølgende vil tale ud fra. Den indsigt og viden du får herfra vil du kunne bruge i dit parforhold fremover.  

Eksempler på et par temaer vi vil arbejde med i 'partnergruppen': 

Hvordan kan jeg hjælpe mig selv, når min partner bliver vred, ked af det og frustreret?

Hvordan får jeg en bedre forståelse af de problematikker som følge af de seksuelle overgreb,  som min partner er plaget af?


Struktur:

 • Gruppen består af 8 deltagere

 • Mødes i et forløb på  8 gange á 2 1/2 timer hver anden uge

 • Selvhjælpsgruppen veksler mellem “frie” samtaler, og oplæg som vi efterfølgende taler ud fra. 

 • De 8 oplæg som omhandler temaer der knytter sig an til senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen som skyld/skam, barndommens mestringsstrategier og grænseproblematikker i familien og ligende

 • Selvhjælpsgruppen bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt

 • Alle deltager får støtte af gruppeleder og co-terapeut

 • Jeg vil være tilstede i gruppen, sammen med psykoterapeut Annika Lillelund Fauli som co-terapeut.

Hvem leder gruppen?

Mille Eldevig og co-terapeut Annika LIllelund Fauli


Praktisk information:

Pris: 3000 kr for 8 mødegange a 2 1/2 time  (betalingen kan deles op i 3 rater)

Tavshedspligt: Der er tavshedspligt i gruppen. Den gælder både for gruppelederen, co-terapeuten og deltagerne.

Varighed: Selvhjælpsgrupperne er fordelt over 8 mødegange a 21/2 times varighed, i tidsrummet 18:00 til 20:45 (inkl. 2 pauser) 

Forplejning: Det vil kaffe/te og frugt

Hvor: Sankt Peders Stræde 39, 3. sal


Hvordan melder jeg mig til ‘partnergruppen?

For yderligere information om partnergruppen, ledige pladser,  oplæg og rammerne for gruppen udfyld kontaktformularen. Alle henvendelser behandles efter gældende GDPR regler og henvendelsen er selvfølgelig uforpligtende.

For yderligere information om gruppen, oplæg og rammerne for gruppen udfyld kontaktformularen. Alle henvendelser behandles efter gældende GDPR regler og er selvfølgelig uforpligtende.

Samtalegrupper: Services

SELVHJÆLPSGRUPPER I SAMARBEJDE MED PSYKOTERAPEUT ANNIKA LILLELUND FAULI


Hvem er psykoterapeut Annika Lillelund Fauli? Og hvorfor er der to terapeuter til hver gruppe ?

Psykoterapeut Annika Lillelund Fauli 42 år og eksamineret psykoterapeut fra EFT-Instituttet, I 2016 udgav hun og psykolog Lene Stephensen bogen ”Skilsmissens ABC” på Dansk Psykologisk Forlag. Annikas speciale er rådgivning af skilsmisseramte forældre, som har brug for hjælp til at navigere gennem skilsmissen. 

F6957320-29A6-42D6-8AF3-54460A74B5B7_1_201_a.jpeg
Samtalegrupper: About Me
bottom of page