top of page
DF7C5334-32ED-476E-B03E-A0B0C5461C6B.jpeg

HVORFOR SKAL JEG TALE OM DET ?

Hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb kan det være en stor lettelse af få hjælp hos en proffesionel, der har særlig viden om dette.


Mange går alene med de ubærlige oplevelser i rigtig mange år, og opsøger først hjælp mange år efter overgrebene er ophørt. 

Selvom at det naturligvis ikke er rart at fortælle om overgrebene, så er det vigtigt at betro sig til nogen. Det kan være en god ven, et familiemedlem eller en specialiseret terapeut. 

Igennem den terapeutisk proces vil det være muligt at få bearbejdet nogle af de svære oplevelser, og de tunge følelser af skyld, skam og vrede.

Du vil opleve at bliver bedre til at mærke og sætte grænser, få modet til at indgå i tætte relationer, få opbygget et bedre selvværd,  og derved kan du komme tilbage til en mere social hverdag. 

Senfølger efter seksuelle overgreb : About
Trævindue

HVAD ER SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB I BARNDOMMEN?

Mange som har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom, lever et voksenliv som er præget af det som kaldes 'senfølger efter seksuelle overgreb'

Omkring 60-80 procent af dem, som berettter om seksuelle overgreb i barndommen, har eller vil udvikle senfølger (jf. Socialstyrelsen, 2013 'Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb – Sociale indsatser, der virker').

Overgreb mod et barn bryder med den tillid og omsorg, som barnet skulle have oplevet.

Barnet kan få en meget forvirrende erfaring med, at kærlighed forveksles med sex, og seksualitet blandes sammen med kærlighed på en grundlæggende forkert og ødelæggende måde i dets udvikling.

Senfølgerne af de seksuelle overgreb kan påvirke voksenlivet på mange måder, men gennemgående for de fleste senfølger er af de påvirker det enkelte menneskes sociale liv. Det kan være udfordrende at opbygge tilliden til andre mennesker, og stole på at deres hensigter er oprigtige.

Man kan være så angst for nærheden, at man vælger at  trække sig væk fra andre mennesker, for at undgå smerten og forvirringen.


'Senfølger af seksuelle overgreb' er ikke en diagnose; det er et bredt spekter af menneskers reaktioner på seksuelle overgreb i barndommen, og opvæksten i en dysfunktionel familie.  

Mange opdager først sent livet, at deres udfordinger kan knyttes an til de seksuelle overgreb, de har oplevet. Det er derfor meget almindeligt, først sent i livet at opsøge behandling. 


Senfølgerne kan have mange udtryksformer, herunder finder du nogle af de mest almindelige

Udfordinger med nærhed, intimitet, grænser og tillid:

  • Skam og skyld: Det er slet ikke ualmindeligt at opleve stærke følelser af skam og skyld i forbindelse med at have været udsat for seksuelle overgreb. Tanker som, kunne jeg have gjort mere for at sige fra overfor den som krænkede dig, skulle jeg have fortalt det til nogen. Frygten for hvad andre vil tænke, eller om du vil blive betvivlet, eller måske vil nogen sige at det var din egen skyld, medfører at rigtig mange gør alt hvad de kan for at ingen får viden om overgrebene. Alle disse stærke følelser og overbevisninger, kan helt forståeligt stå i vejen for du opsøger hjælp eller behandling. Jeg vil understege, at det aldrig er barnet eller den unges skyld at de har været udsat for over greb 

  • Seksualitet: Du kan have problemer med din seksualitet, det kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være som manglende lyst, skam over din egen krop, flashback og dissociation ved samleje. Du kan opleve at have et negativt forhold til din egen krop og have svært ved at være i nære og intime forhold.  Du kan også leve med seksuel afholdenhed – eller det modsatte som kaldes promiskuitet,  der søger du ud over seksuelle grænser og normer, kan bliver sex-afhængig eller gå ud i prostitution.

  • PTSD: Et seksuelt overgreb er et alvorligt traume, som er på linje med andre traumer som for eksempel krig og alvorlige ulykker. Det kan betyde, at man udvikler PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Enkelt beskrevet, består PTSD af tre kernesymptomer:

  • 1)Genoplevelsesfænomener / Flashback: Du genoplever traumet visuelt og sansemæssigt som flashback eller mareridt på en ufrivillig, tvangspræget måde

  • 2)Undgåelsesadfærd: Du forsøger at undgå alt der kan fremkalde minder  om overgrebene, for eksempel steder, mennesker, lyde, lugte, tanker, alt som mulighvis  kunne ’trigge’  de traumerelaterede følelser.

  • 3)Hyperarousal: Du har en øget vagtsomhed eller spændingstilstand, hvor krop/psyke er i konstant alarmberedskab. Du føler hele tiden at du er i fare.

Senfølger efter seksuelle overgreb : About Me

SPECIALISERET HJÆLP,
OGSÅ TIL PÅRØRENDE

Mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er lige så forskellige som alle andre. Men fælles for de fleste senfølgeramte er en hverdag præget af svære følelser og tanker, der dukker op i tide og utide. Senfølger kan være meget smertefulde og give store fysiske, psykiske og sociale problemer i livet som voksen. En del lider af angst, depression, selvmordstanker og PTSD.

Til dig som ramt af senfølger efter seksuelle overgreb, tilbyder jeg individulle samtaler og selvhjælpgrupper.


Til dig som er pårørende; Det sætter alvorlige dønninger i familien, når den seksuelt misbrugte som ung eller voksen vælger at bryde med tavsheden om overgrebene overfor de nærmeste. 

Det er meget forståeligt at man som pårørende bliver ramt stærke følelser, og at man kan have behov for at forstå og håndtere dem sammen med en professionel. 

Til dig som er pårørende til et menneske med senfølger efter seksuelle overgreb tilbyder jeg pårørende samtaler, og selvhjælpgrupper/partnergruppe. Grupperne afvikles i min psykoterapeutiske klinik, beliggende i centrum af København. 


Senfølger efter seksuelle overgreb : Tekst
white cloth lot_edited.jpg

INDIVIDUEL
TERAPI

Til dig som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og har brug for et specialiseret terapeutisk forløb

Hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb kan det være en stor lettelse af få hjælp hos en proffesionel, der har særlig viden om dette.
Igennem en terapeutisk proces vil det være muligt at få bearbejdet nogle af de svære oplevelser, og de tunge følelser af skyld, skam og vrede.
Du kan få hjælp til de problemer, du oplever, som begrænser din livskvalitet. Eksempelvis kan du lære at blive bedre til at sætte grænser, få hjælp til at indgå i tætte relationer og få opbygget et bedre selvværd, opleve større tryghed ved at indgå i tætte relationer og derved kan du komme tilbage til en mere social hverdag.

Paper Artwork_edited_edited.jpg

PÅRØRENDE
RÅDGIVNING

Til dig som er pårørende til et menneske som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen

Når en menneske har været udsat for seksuelt overgreb, rammer det også de pårørende. 

Som pårørende kan du have behov for hjælp til at forstå de stærke følelser, du kan bliver ramt af når af dine nærmeste har været udsat for seksuelle overgreb. Du kan have tanker og bekymringer, som du ikke deler med andre på grund af den tabuisering og hemmeligholdelse der er forbundet med seksuelle overgreb.  Det er helt almindeligt at føle sig usikker på hvad der er det rette at gøre,  og føle sig alene med sine tanker og bekymringer. 

Du kan have fornemmelsen af at have mistet dit fodfæste, og have behov for at genvinde din styrke. Herved kan du kan passe bedre på dig selv og den som du har tæt på som er ramt af senfølgerne efter de seksuelle overgreb. 

Empty Chairs_edited_edited.jpg

SENFØLGE
GRUPPER

Til dig som har været udsat for seksuelle overgeb, og har brug for et fælleskab med ligesindet.

Senfølgegruppen er et fællesskab for dig som har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen.

Her mødes mødes vi for at komme overens med, og bearbejde senfølgerne,

De fleste har gået alene i mange år med tunge tanker og følelser, og derfor kan det at blive en del af et fælleskab føles som en lettelse.

Du vil få mulighed for at spejle dig i de andre deltagere, opleve en genkendelighed og få inspitation til at foretage postive forandringer i dit liv.


I gruppen vil jeg løbende holde oplæg, som vi i fælleskab vil tale og arbejde ud fra.

Empty Chairs_edited_edited.jpg

PARTNER
GRUPPER

Til dig som er partner til et menneske som har været udsat for seksuelle ovregeb

Det sætter alvorlige dønninger i familien, når et menneske som har været udsat for seksuelt misbrug, vælger at bryde med tavsheden om overgrebene overfor deres nærmeste. 

Som pårørende kan du have behov for hjælp til at forstå de stærke følelser, du kan bliver ramt af når af dine nærmeste har været udsat for seksuelle overgreb. Du kan have tanker og bekymringer, som du ikke deler med andre på grund af den tabuisering og hemmeligholdelse der er forbundet med seksuelle overgreb.  Det er helt almindeligt at føle sig usikker på hvad der er det rette at gøre,  og føle sig alene med sine tanker og bekymringer. 

Du kan have fornemmelsen af at have mistet dit fodfæste, og have behov for at genvinde din styrke. Herved kan du kan passe bedre på dig selv og den som du har tæt på som er ramt af senfølgerne efter de seksuelle overgreb.

Partnergruppen er et tryg sted hvor du kan dele de svære følelser, og din tvivl. I mødet med de andre deltagere, vil du opleve ikke at stå alene mere. Løbende vil vi arbejde med temaer, som specifik knytter sig an til det at være partner til et menneske som lever med senfølger.

Senfølger efter seksuelle overgreb : Services
bottom of page